Miškotvarkos projektai ir miškų svarba

miškotvarkos projektai

miškotvarkos projektaiMiškai reikalingi ir Lietuvai ir visai likusiai planetai, nes augalija gamina mums, žmonėms, deguonį, kuris reikalingas gyvybei palaikyti. Dėl šios priežasties miškų kirtimai yra reguliuojami įstatymais ir savavališkai kirsti medžių negalima net ir privačiuose miškuose. Miškotvarkos projektai yra skirti tam, kad būtų išaiškinta, kokia miško dalis gali būti retinama, ir kiek medžių turėtų būti pasodinta, kad po kirtimo nebūtų per didelės žalos. Miškotvarkos projektai aktualūs visiems miškininkams. Nesvarbu, ar tai būtų kokia urėdija, ar fizinis asmuo, kuriam priklauso miško plotas. Fiziniai asmenys miško plotus išsiperka tam, kad galėtų aprūpinti savo namus malkomis žiemos sezonui ir nereikėtų kas metus ieškoti medienos tiekėjo.

Daugiau informacijos: www.vizon.lt

Miškotvarkos projektai miškui reikalingi net ir tuo atveju, jei miško kirsti neketinama. Mat miškotvarkos projektai leidžia pasinaudoti parama iš Europos Sąjungos lėšų. Parama gaunama tada, jei miškas apriboja miško savininkui ūkinę veiklą. Tokiu atveju jis gali gauti kompensaciją. Vadinasi, jei ūkininkas savanoriškai dalį savo žemės pavers mišku, už tai jis gaus kompensaciją, nes miškai yra naudingi žmonėms. Žinoma, naujai sukurtas miškas turi atitikti tam tikras sąlygas. Vertėtų žinoti, kad miškotvarkos projektai sudaromi atsižvelgiant į miško sklypo plotą. Miškotvarkos projektai gali būti sudaromi skirtingam laikotarpiui. Savaime aišku, miško savininkai miškotvarkos projektų patys nepasidarys, jie turi ieškoti įmonės, kurios siūlo šią paslaugą. Tai reiškia, kad miškotvarkos projektai yra mokama paslauga. Niekas nedaroma už dyką, o miškotvarkos projektai reikalauja įvairių dokumentų išmanymo, tad darbas nėra lengvas, vadinasi, yra už ką mokėti. Miškotvarkos projektai geriausiu atvejų padaromi per porą savaičių, jei miško plotas nedidelis.

Kai rengiami miškotvarkos projektai, įtakos turi tai, ar miške medynai jauni ar seni. Šie faktoriai yra svarbūs nepriklausomai nuo to, ar ketinama medžius kirsti ar ne. Medžiai, jų amžius ir būklė nustatoma be kokiu atveju, kad būtų aiški miško vertė. O dėl kirtimų, tai negalvokite, kad miško kirtimas visada yra blogas. Apskaičiuotas ir žiniomis bei faktais paremtas miško retinimas – valymas miškui yra naudingas. Tai leidžia medžiams lengviau augti, be to, kiti augalai gauna daugiau saulės šviesos ir pan. Gali būti, kad miško kirtimas smarkiai ribojamas, nes miške gali būti nustatyta, kad jame yra nykstančių augalų, paukščių  ar gyvūnėlių, įtrauktų į Raudonąją knygą. Miškotvarkos projektai sudaromi remiantis visa informacija apie konkreetų mišką, kuriam projektas užsakytas. Jokių detalių praleisti negalima, nes miškai daro didelę įtaką žmonių ir kitos gvybės egzistavimui.

Miškas vandalų iškertamas negalvojant apie to pasekmes. Savaime aišku, vandalai miškų neatsodina. Medienos įmonės, kurios produkciją teikia masiškai į įvairias pasaulio vietas galimai užsiima nelegaliu miško kirtimu. Jei miško savininkas ar valstybė aptinka, kad miškas patyrė didelę žalą dėl kitų asmenų kaltės, miškotvarkos projektai turi būti užsakomi iš naujo, kad būtų aiškus žalos mąstas ir savininkas galėtų pradėti ieškoti kaltininko, turėdamas įrodymų, kad jo miško vertė sumažėjo dėl svetimų žmonių padarytų veiksmų. Nelegalus miško kirtimas yra baudžiamas pagal įstatymus. Turėti mišką – tai didelė atsakomybė ir daug darbo. Naikinti mišką – tai tarsi naikinti savo namus, nes medžiai mums reikalingi gyvi, o ne nukirsti. Kaip kitaip aprūpinsime save deguonimi? Juk miško kirtimas duoda tik laikiną materialinę naudą, o jo neatsodinant daroma didelė žala, ilgalaikė žala. Medžiai per dieną neatauga, tam reikia ne vienos dešimties metų, kad medis vėl būtų stiprus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *